Висновки
 

До сьогоднішніх реформ законодавства з оподаткування прибутку підприємств наша держава йшла 6 років . На цьому шляху було багато парадоксів , як то незрозумілі пільги для “ своїх фірм “ , які підривали економіку країни , переходи від оподаткування прибутку до оподаткування доходу і назад , “ вбивча ” система нарахування амортизації  та інше .

Не можна сказати , що сучасне законодавство - ідеальне в нього є свої вади , які вже частково були виправлені при прийнятті Закону , але зрозуміло одне - з прийняттям цього Закону було зроблено спробу , і спробу досить вдалу , переходу до цивілізованих , прийнятих у всьому світі стандартів оподаткування прибутку підприємств .

Як вже зазначалося ці стандарти свідчать наступне : значно більшого ефекту в масштабах держави можна досягти , якщо перенести акценти з фіскальної функції податку на прибуток підприємств на його регулюючу.

В кінці кінців основною метою ведення бізнесу є отримання прибутку і вилучаючи його у завищених обсягах держава спершу відбиває інтерес платити податок на прибуток , а потім і взагалі займатись бізнесом .

 Основною проблемою на цьому шляху є намагання держави “ викачати “ з підприємств по більше грошей і мати якомога жорсткі механізми контролю за діяльністю підприємств . Обидва ці “намагання” дісталися нам у спадок від командно-адміністративної системи  і переборовши їх , я думаю , наша держава отримає вигоду як на макроекономічному так і на мікроекономічному рівні.

Ціллю у реформуванні системи оподаткування прибутку підприємств повинні бути жорсткі закони ( які не мають двояких трактувань ) та м’які податки ( які заохочують до ведення бізнесу )

На мій погляд реформування податкового законодавства на Україні надалі повинно йти наступним шляхом

1.      Визначення амортизації як зменшення податкових зобов’язань , а не як витрати виробництва

2.      Встановлення єдиної норми амортизації в розмірі 25 % на рік

3.      Встановлення ставок оподаткування прибутку для малих підприємств від 15 до 25 %

4.      Віднесення прямих інвестицій до складу валових витрат

5.      Встановлення ставки оподаткування для доходу отриманого по операціях з цінними паперами на фондовій біржі 25 %

6.      Встановлення моментом отримання доходу день зарахування коштів на рахунок підприємства в банку , або внесення готівки в касу .

Проте розв’язання проблем фінансового забезпечення держави та суб’єктів господарювання  неможливе лише на рівні прийняття  нових чи вдосконалення чинних правових актів з питань оподаткування . Докорінно поліпшити фінансові відносини можна лише шляхом істотних макроекономічних перетворень , у тому числі й на рівні податкової системи.

Головним із них має стати зміна структури і принципів  розподілу ВВП між господарюючими суб’єктами , громадянами , державою . Цим ймовірно й визначатиметься  характер майбутніх фінансово – економічних перетворень в Україні .

   Статистика

   Наши партнеры

   Интересные факты

   Причины существования монополий
   Есть несколько причин существования монополий.
   Способы взимания налогов
   В налоговой практике существует три способа взимания налогов.
   Сущность налогов
   В широком смысле под налогом понимается взимаемый на основе государственного принуждения и не носящий характер наказания или компенсации обязательный безвозмездный платеж.

   О проекте

   В большинстве стран мира налоги являются необходимым условием их существования, так как они обеспечивают до 90% бюджетных доходов.